Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üdvözöllek a Nagy Imre ÁMK bölcsőde honlapján!

 Tudom, nekem úgy rendeltetett ez életben,
hogy gyermekeket dajkáljak,
hogy tőlük jöjjön az öröm, a bánat,
az aggódás, a könnyeső és minden.
Az én fájdalmamért egy jaj szavam sincsen.
A magam bánata, keserve: semmi
Csak értük élni, csak miattuk lenni.”
(Várnai Zseni: Miattuk…)


A Nagy Imre Általános Művelődési Központ /ÁMK/ bemutatása

 

„ A csepeli ÁMK azzal a céllal szerveződött, hogy tevékenységével feltárja, tervezze, fejlessze, támogassa és szolgálja a lakótelep, illetve tágabb értelemben vett lakosság kulturális szükségleteit, valamint szolgáltatásaival hozzájáruljon kliensei életminőségének fejlesztéséhez a születéstől a késő öregkorig.” /ÁMK küldetése/

 

A 22 éves ÁMK egyedüli intézményként az országban Nagy Imre nevét viseli és egy sajátos Eu-os oktatási – nevelési modellt valósít meg.  A modell lényege, hogy a máshol különállóan működő oktatási-nevelési intézményeket: bölcsőde, óvoda, iskola, művészeti iskola, valamint a környezet kulturális és művelődési igényeit szolgáló közművelődés-könyvtárat térben és folyamatában is egymásra épülő, egymást szakmailag erősítő egységként kezeli.

Az intézmény célja, hogy a vonzáskörzetbe tartozó családok különböző korú gyermekei egy helyen kapjanak személyre szabott nevelést, oktatást, fejlesztést, és ugyanitt magas színvonalú kulturális és szabadidős tevékenység is megvalósuljon. Az ÁMK a családot egységként kezeli és konkrét gondjaira, helyben próbál választ adni, ezzel nemcsak időt takarít meg a családoknak, hanem képes életminőségüket is kedvezően befolyásolni.

Az intézményben otthonos, jól felszerelt termek, szaktantermek, tágas, többfunkciós terek, játszóudvarok biztosítják az egészséges, esztétikus környezetet, a nagyfokú hivatástudattal rendelkező, jól felkészült szakemberek, pedig garanciái a magas színvonalú szakmai munkának. Az európai méretű tornacsarnokban – ahol egy időben három csoport foglalkozásai tarthatók – intenzív sportéletre van lehetőség. A jól felszerelt színházterem is rengeteg lehetőséget nyújt.

Intézményünkben megoldott az ételallergiás gyermekek ellátása. A kerületben és a régióban egyedülálló az autista gyermekeket nevelő speciális csoport.

Itt ideális körülmények között valósítható meg a közel tíz éve jól működő óvoda-iskola program, melynek lényege, hogy a leendő pedagógus egy évre bekapcsolódik az óvodai nagycsoport életébe, az óvónő pedig az iskola első két évében segíti a tanítónő munkáját, a zökkenőmentes átmenetet biztosítva.

Az általános iskola legfőbb feladatának az alapkészségek fejlesztését tartja, nagy hangsúlyt fektet a hagyományos tanórák mellett a rendhagyó tanórákra, foglalkozásokra. Mindezek együtt jól szolgálják az iskolai oktatás két alapelvét, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

Az alapfokú művészeti iskola regionális szerepet is betölt, úgy a művészeti nevelésben, mint a kultúrában (bemutatóórák, továbbképzések, pályázatok, kiállítások stb.) Évente visszatérő a művészeti iskola tanulóinak és művésztanárainak színvonalas kiállítása.

A közművelődés-könyvtár és az itt működő ifjúsági információs pont rendezvényeivel és szakembereivel segíti az előbb említett összes nevelő-oktató munkát, másrészt a lakosság kulturális igényeit is kielégíti (színházi előadások, koncertek, klubok, bemutatók, tanfolyamok, szakkörök, az ÁMK galéria kiállításai) 34 000 kötetes könyvtára iskolai és lakossági célokat szolgál.

Tipikusan ÁMK-s szolgáltatást nyújt az egészségnevelési csoport, amely valamennyi nevelési egység ellátását biztosítja, és szakmai összetételénél (gyermekorvos, védőnő, pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus, szociális munkás) valamint folyamatos jelenléténél fogva képes a problémákat azonnal kezelni, és hosszú távú prevenciós és testi-lelki fejlesztő tevékenységet végezni.

A tanulók étkeztetésére saját konyha áll rendelkezésre.

 

 

Bár az intézmény egységek alaptevékenységeik ellátásában önállóak, ugyanakkor élvezik az integrációból fakadó előnyöket. A közös igazgatású intézmény egymáshoz kapcsolódva épült, így biztosítva a teljes átjárhatóságot. Egymásra épülő gondozási, nevelési, oktatási, művelődési egységekre tagozódik egy intézményen belül. Lehetőséget ad a bölcsőde, óvoda és az iskola nevelésének folyamatosságára és a belső kapcsolatok kiépítésére.

Az itt dolgozó pedagógusok szélesebb látókörre tesznek szert, az intézmény sajátosságaiból adódóan természetszerűleg nyernek betekintést az intézményegységek munkájába. Megismerhetik a különböző korosztály gyermekeinek sajátosságait, nevelési problémáit. Figyelemmel tudja kísérni az egyes területeken elért sikereket vagy átérezni a kudarcok súlyát.

Pedagógiai, nevelői munkájához házon belül tudja igénybe venni a munkáját, segítő lehetőségeket, szolgáltatásokat.

A sokrétű szakember-ellátottság megkönnyíti a pedagógus munkáját úgy, mint a családok mindennapjait is.

Olyan kapcsolatrendszer kiépítését teszi lehetővé, ami egy ilyen integrált intézménynél feltétlen szükséges ahhoz, hogy az együttműködés olyan szintre jusson, ami egy nagyon magas szakmai színvonalat követelve csakis a gyermek és közvetlen környezete érdekeit szolgálja.

 

„A család mellett nevel valamennyi intézményegység. A gyermek életkorának megfelelően változó nevelési színterek nem jelentenek törést a gyermek fejlődésében, ha a nevelés egyöntetűségét a különböző intézmények együttműködésével biztosítjuk.”

(Kabainé dr. Huszka Antónia 1971)

A bölcsőde bemutatása és helye az ÁMK-n belül.

A XXI. kerületi Nagy Imre ÁMK bölcsődéje 1986 óta fogadja - jelenleg nyolc csoportban, napi tizenkét órás nyitva tartással - a gyerekeket.

Sajátos helyzetű bölcsőde, hiszen szervezetileg nem a kerületi Egyesített Bölcsődékhez tartozik, hanem az ÁMK-nak, mint integrált intézménynek egyik nevelési egységeként tölti be feladatát. Az ÁMK nevelési egységei között a bölcsőde tekinthető az alapozó funkciót végző gyermekintézménynek, hiszen itt kezdődik el a gyermekek intézményes nevelése.

A bölcsőde nyolc csoportszobájában történik a gyermekek gondozása-nevelése, mint alapellátás, A nyolc bölcsődei csoportban jelenleg 103 gyermeket gondozunk.

A főfoglalkozású munkakörök száma: 32.

A bölcsőde azon kívül, hogy kiemelt alaptevékenységét, a bölcsődés korú gyermekek gondozását, nevelését magas színvonalon kívánja ellátni, elsődleges feladatának tekinti a család és a bölcsőde kapcsolatának ápolását is. Teszi ezt egyrészt azért, mert ennél a korosztálynál a legjelentősebb és eleve legerősebb is ez a kapcsolat, másrészt, pedig mert a bölcsőde feladatköréből adódóan nem csupán gondozó-nevelő intézmény, hanem fontos szerepet kell, hogy játsszon a környezetében élő családok életmódjának kialakításában is. A bölcsőde szinte kiegészítője a családok mindennapi életének. Lehetőséget nyújt a szülőknek arra, hogy a gyermeknevelés gondjait megoszthassák a nevelést hivatásul választó szakemberekkel.

 

 

Az ÁMK bölcsőde 60 férőhellyel kezdte meg működését 1986-ban. 1994-ben 20 férőhely szüneteltetésével, 40 férőhellyel folytathatta működését. 1997 óta 30 férőhellyel működött és 30 férőhely átmeneti szüneteltetés alatt állt. 2007.június óta a szüneteltetett 30 férőhely visszaállítása megtörtént, majd 2009 szeptember óta további 20 férőhely bővítésével működik tovább. Jelenleg 8 csoportszobában 103 kisgyermek gondozását-nevelését végezzük.

A bölcsődei alaptevékenység fontos részét képezi a gyermekek étkeztetése, amely saját főző konyhában történik. E korosztály táplálkozási igényeit figyelembe véve, a fejlődésükhöz szükséges élelmi anyagok felhasználásával készítik az ételeket a bölcsődés és óvodás gyermekek, az autista csoportba járó gyermekek,  valamint egyedül a kerületben itt készítenek a speciális étkeztetést igénylő (ételallergiás) gyermekek számára ételt. Összesen kb.250 főre főznek.

2011 szeptembertől korai fejlesztést végzünk a bölcsődében konduktor segítségével. A gyermekek ellátása, gondozása-nevelése teljes intrgrációban történik bölcsődei csoportban. Emellett biztosított az egyéni fejlesztés is az erre a célra kialakított fejlesztő szobában. Az egyéni fejlesztést konduktor végzi.

 

.

 

felvételi értesítők

2012.08.08

jelentkezés

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: hírek, információk | Hozzászólások: 160

szülői értekezlet

2012.08.08

szülői értekezlet

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: hírek, információk | Hozzászólások: 154

Nagy Imre ÁMK bölcsőde

2012.07.05

szakmai program SNI-s gyermekek korai fejlesztésére

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 169

Meghívó

2011.08.17

Bölcsőde kostólgató

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Nyitóoldal | Hozzászólások: 0

Nagy Imre ÁMK bölcsőde(33)

2010.02.03

Felajánlások 1%

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: egyesület | Hozzászólások: 0

Nagy Imre ÁMK bölcsőde(27)

2009.11.07

főiskolai képzés

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: hírek, információk | Hozzászólások: 1

Nagy Imre ÁMK bölcsőde(24)

2009.11.03

mondoka

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: mese, mondóka | Hozzászólások: 1516

Nagy Imre ÁMK bölcsőde(23)

2009.11.03

kortarskapcsolat

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: szakmai írások | Hozzászólások: 0

Nagy Imre ÁMK bölcsőde

2009.11.03

mese

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: mese, mondóka | Hozzászólások: 0

Nagy Imre ÁMK bölcsőde(21)

2009.11.03

szobatisztasag

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: szakmai írások | Hozzászólások: 0